Hunhbbdb's latest activity

 • H
  Hunhbbdb đã đăng chủ đề mới.
  • Screenshot_2021-10-28-22-19-17-704_com.zing.zalo.jpg
  • Screenshot_2021-10-28-22-19-35-258_com.zing.zalo.jpg
  • Screenshot_2021-10-28-22-19-39-174_com.zing.zalo.jpg
 • H
  Hunhbbdb đã đăng chủ đề mới.
  • IMG_UPLOAD_20211028_100424.jpg
 • H
  Hunhbbdb đã đăng chủ đề mới.
  Còn mình không hiểu mình đậm trúng cái đuôi nào cua thanh niên tên huy này mà chửi ghê quá ai là nạn nhận của anh ấy ib mình cho địa chỉ...
  • Screenshot_2021-10-28-00-03-30-254_com.zing.zalo.jpg
  • Screenshot_2021-10-28-00-03-35-895_com.zing.zalo.jpg
  • Screenshot_2021-10-28-00-03-40-894_com.zing.zalo.jpg
  • Screenshot_2021-10-28-00-03-43-751_com.zing.zalo.jpg
 • H
  @Lý do treo hàng: Phục vụ không nhiệt tình tìm nhiều lý do để không phục vụ top bot, vòi tiền kỳ kèo giá làm mất mất vui đã có nhắc nhở...
 • H
  Hunhbbdb đã đăng chủ đề mới.
  • IMG_UPLOAD_20211024_142139.jpg